ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่
 •     เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บริเวณสวนสุขภาพบ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294