ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 34 เครื่อง
 •     โรงเรียน ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ แปย แม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 34 เครื่อง ผู้สนใจติด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียน ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ แปย แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียน ปายวิทยาคาร ต.เวียงใต้ แปย แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    29/03/2553
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294