ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 9 สายทาง
 •     อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 9 สายทาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    07/04/2553
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294