ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
 •     อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   456
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294