ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์เสริมปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล
 •     อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์เสริมปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 18 รายการ คือ คิมพิวเตอร์มัลติมีเดีย , เครื่องมัลติมีเดีย, กระดานอิเล็กทรอนิกส์ , ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ , ไม้คฑา , เครื่องพิมพ์ , ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง , ต่างๆ เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294