ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เสนอราคาเช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการร้านขายอาหาร
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอราคาเช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการร้านขายอาหาร ณ ศูนย์อาหารซีเมด สาขาอาคารศรีพัฒน์ ชั้น 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294