ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาก่อสร้างประเภท ถนน จำนวน 4 โครงการ
 •     อบต.หนองควาย อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ งานจ้างเหมาก่อสร้างประเภท ถนน จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ , ก่อสร้างถนน คสล. 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.หนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.หนองควาย อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    01/04/2553
 • อ่าน   592
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294