ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างทำป้าย LED Full Color พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างทำป้าย LED Full Color พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวทิยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294