ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง
 •     เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องบดย่อยอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่องภายในวงเงิน 125,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    02/04/2553
 • อ่าน   459
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294