ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทสารคดีโทรทัศน์
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทสารคดีโทรทัศน์ โครงการรณรงค์พืชเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2553 ความยาวตอนละ 3 นาที จำนวน 13 ตอน วงเงินประมาณ 130,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สปข.เขต 3 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   487
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294