ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง
 •     ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง อ.ห้างฉัตร ลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง อ.ห้างฉัตร ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง อ.ห้างฉัตร ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    07/04/2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294