ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว จำนวน 41 รายการ ประมูลด้วยวาจา ได้แก่ เก้าอี้ทำงาน , โต๊ะเหล็กปรับระดับพับได้ , เครื่องคำนวฯ , โทรศัพท์ 12 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 เครื่อง , เครื่องอัดสำเนาแบบมือหมุน , เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องปรุกระดาษไข, พัดลมตั้งพื้น, กระดานชานอ้อยบุกำมะหยี่, คอมพิวเตอร์พกพา , เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป, เครื่องสำรองไฟฟ้า,เครื่องเล่นวีดีโอ, ผ้าม่าน, มูลี่ปรับแสง, หลังคาสังกะสี, เป็นต้น ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2553 และประมูลในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2553
 • หมดเขต    28/04/2553
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294