ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย และสอบราคาจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โครงการ
 •     อบต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย และสอบราคาจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 30 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2553
 • หมดเขต    30/03/2553
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294