ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านร้องขุด) บ้านทุ่งหลุก จำนวน 1 แห่ง
 •     อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านร้องขุด) บ้านทุ่งหลุก จำนวน 1 แห่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2553
 • หมดเขต    19/04/2553
 • อ่าน   568
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294