ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
 •     โรงเรียนบ้านปางป๋อ เวียงแหง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน แผนงานเสริมรายได้พัฒนาคุณภาพชีววิตและความมั่นคงทางสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งบประมาณ 2553 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านปางป๋อ เวียงแหง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านปางป๋อ เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2553
 • หมดเขต    18/04/2553
 • อ่าน   497
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294