ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดตต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   3191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294