ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/03/2553
 • หมดเขต    05/04/2553
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294