ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้น ป. 6 คือ นมชนิดจืด ชนิดกล่อง และชนิดถุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   491
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294