ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในตำบลดอยหล่อ จำนวน 7 แห่ง นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 74,400 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    07/05/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294