ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 •     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ คือ ด้านการประมง , ด้านปศุสัตว์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    30/04/2553
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294