ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ คือ เก้าอี้ผู้มาติดต่องานสีแดง , โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ , กล้องถ่ายรูป, เครื่งดูดฝุ่นสีเหลือง , เครืร่องปริ้นเตอร์ , เครื่องขยายเสียง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จะขายทอดตลาดวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    07/05/2553
 • อ่าน   603
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294