ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ต่อวัน จำนวน เด็ก 150 คน จำนวน 100 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   454
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294