ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลสุเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางเป็นเงิน 3,000,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2553
 • หมดเขต    04/05/2553
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294