ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ ที่เลิกใช้แล้ว จำนวน 3 คัน
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ ที่เลิกใช้แล้ว จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย เชียงใหม่ ฝ่ายอำนวยการ 4 งานานพาหนะ และต้องวางเงินประกันก่อนเป็นเงินสด 5,000 บาท ต่อรถ 1 คัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 20553 หรือติดต่อที่หมายเลจ 0-5314-0000 ต่อ 5320 -1
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/04/2553
 • หมดเขต    /04/2553
 • อ่าน   595
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294