ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโครงการพระราชดำริปางตอง2 (ปางอุ๋ง) จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5327-6100 ต่อ 21,22
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2553
 • หมดเขต    07/05/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294