ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดของกลาง ประเภทอุปกรณ์ลากจูงอากาศยาน
 •     ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขายทอดตลาดของกลาง ประเภทอุปกรณ์ลากจูงอากาศยาน โกยการขายทอดตลาดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. และสามารถติดต่อได้ที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ www.chiangmaicustoms.com หรือติดต่อที่หมายเลข 053-277699
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294