ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนนครราชสีมา
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนนครราชสีมา จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 อาคารศิริพานิช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 หรือติดต่อที่หมายเลข 053-225-569 ต่อ 18 หรือ www.narit.or.th
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2553
 • หมดเขต    07/05/2553
 • อ่าน   452
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294