ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) ระหว่างปีงบประมาณ 2553 ระยะเวลา 4 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294