ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2553 ทางอบต.บ้านสหกรณ์จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาไว้ก่อน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   431
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294