ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ยกเลิกสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2553 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรีรยน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องดำเนินจัดซื้ออาหารเสริม นม โดยวิธีพิเศษ ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294