ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่และวางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี
 •     ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ถนนเชียงใหม่-ฝาง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่และวางท่อจ่ายน้ำประปา พีวีซี บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 วงเงิน 2,156,100 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ริม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5329-7201
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ถนนเชียงใหม่-ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/05/2553
 • หมดเขต    07/05/2553
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294