ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์คัดออกใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 1,190 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และขายทอดตลาดวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 น.
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/05/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   488
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294