ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน อ.ฮอด เชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ 1 หลัง , บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 1 หลัง , บ้านพัก 4 ครอบครัว , โรงเลี้ยงแมลง โรงฟักไข่ , กรงนกยูง กรงสัตว์ปีก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/05/2553
 • หมดเขต    11/05/2553
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294