ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายอาหารเสริม(นม)
 •     อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพจำหน่ายอาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2553 คือ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 30,680 ถุง นมยู เอช ที ชนิดกล่อง จำนวน 17,921 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/05/2553
 • หมดเขต    17/05/2553
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294