ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อขยายพื้นที่บริหารระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและติดตั้งระบบจัดการเสียงผ่านระบบเครือข่าย
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อขยายพื้นที่บริหารระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและติดตั้งระบบจัดการเสียงผ่านระบบเครือข่าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    12/05/2553
 • อ่าน   476
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294