ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน
 •     ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ถนนเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ถนนเชียงใหม่-ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294