ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบ้านร้องส้มป่อย
 •     ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบ้านร้องส้มป่อย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   531
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294