ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยปูน้อย-บ้านแม่หลองน้อย ) ระยะทางรวม 960.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 หรือติดต่อที่หมายเลข 0-5346-7246
 • หน่วยงาน    อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/05/2553
 • หมดเขต    18/05/2553
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294