ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,905 ต้น
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1,905 ต้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน แผนกบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    27/05/2553
 • อ่าน   404
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294