ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
 •     วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยการเงินและการบัญชี ชั้น 5 ห้อง 506 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยซิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   505
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294