ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 •     อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร ปริมาณน้ำสูบได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ พร้อมวางท่อส่งน้ำ 70 ท่อน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.บ้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 21 พฤษาภาคม 2553 หรือทางหมายเลข 0-5392-9044
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    21/05/2553
 • อ่าน   532
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294