ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศห้องตรวจผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศห้องตรวจผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ ในวงเงิน 427,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2553
 • หมดเขต    10/05/2553
 • อ่าน   547
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294