ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บข้อมูล
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า หัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผลและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   10/05/2553
 • หมดเขต    19/05/2553
 • อ่าน   450
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294