ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ สำหรับนักเรียน ระดับ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหลักปัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2553
 • หมดเขต    21/05/2553
 • อ่าน   437
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294