ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมากอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโป่ง
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมากอ่สร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโป่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/05/2553
 • หมดเขต    25/05/2553
 • อ่าน   573
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294