ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม และสนามหญ้า ของ โรงพยาบาลสันกำแพง จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/05/2553
 • หมดเขต    21/05/2553
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294