ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2553
 • หมดเขต    02/06/2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294