ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา ให้กับ หจก.ดอยคำฮิลไซด์ ต.แม่เหียะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน
 • วันที่ประกาศ   21/05/2553
 • หมดเขต    01/06/2553
 • อ่าน   624
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294