ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ
 •     งานพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 053-945283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุสำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   21/05/2553
 • หมดเขต    31/05/2553
 • อ่าน   504
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294