ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน 50 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาด 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน 50 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน ขนาด 2 ชั้น ส่วนราชดารอื่นๆ , สนามกีฬาประจำตำบล,และตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองนะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2553
 • หมดเขต    04/06/2553
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294